Kompetensmärken synliggör kunskap för tillgänglighet

Tillgänglighet konstmärkena

Ibruktagandet av öppna digitala kompetensmärken (Open Badges) som verktyg för att påvisa kompetens har etablerats särskilt vid yrkeshögskolor. Med hjälp av kompetensmärkningssystemet kan man identifiera, erkänna och synliggöra kunskap. Ursprungligen utvecklades kompetensmärken i USA för att verifiera kompetens som förvärvats genom massiva öppna nätkurser (MOOC). Det beviljade kompetensmärket kan läggas till i den egna meritförteckningen eller delas i sociala medier.

Behovet av tillgänglighetsexperter och påvisande av kompetens är just nu stort. Vi skapade tillgänglighetskompetensmärken för behovet av att kunna påvisa kompetens som inte syns i examensbetyget. Sådan kompetens har till exempel skaffats genom självständiga studier eller korta utbildningsevenemang. Den som ansöker om märket kan nu påvisa sin tillgänglighetskompetens genom att ansöka om ett kompetensmärke med anknytning till tillgänglighet.

Det finns tre kompetensmärken för tillgänglighet och med hjälp av dem kan man påvisa sin kompetens vad gäller produktion av tillgängliga videor, utarbetande av tillgängliga dokument samt byggande av tillgängliga digitala arbetsutrymmen. När två kompetensmärken för tillgänglighet har beviljats får den sökande ett automatiskt tilldelat Tillgänglighetsexpert-metamärke (milestone badge). Läs mära om kompetens och kompetensprov av märkena (PDF).

Hur kan din egen organisation ta kompetensmärken för tillgänglighet i bruk?

Kompetensmärkningssystemet är kopplat till kompetensmärkesfabriker. Om din organisation använder kompetensmärkningsfabriken Open Badge Factory kan kompetensmärkena för tillgänglighet kopieras direkt till organisationen. Tecknen kan användas av organisationen genom att fylla i blanketten på DigiCampus-projektets sida. Med blanketten anmäls organisationens ansvarsperson för kompetensmärkesfabriken, med vilken man fortsätter diskussionen om ibruktagandet av märkena. När man avtalat om de praktiska frågorna blir organisationen den som beviljar tillgänglighetsmärkena.

Hur ansöker du om kompetensmärken för tillgänglighet?

TillgänglighetsexpertNär organisationens kompetensmärkesfabrik använder kompetensmärken för tillgänglighet är det lätt att ansöka om ett märke. Man ansöker om kompetensmärken för tillgänglighet genom att fylla i och skicka in en kompetensmärkesblankett. Kompetensen påvisas genom att man styrker sin kompetens, till exempel genom att påvisa dokumentens tillgänglighet. Bevisen kan bestå av länkar, skärmdumpar eller motiveringar och erfarenheter av lärandet. Den som beviljar märket kontrollerar ansökan om kompetensmärke. Efter att märket beviljats kan du ladda ned det för eget bruk.

Mer information

Leena Koskimäki, e-postaddress förnamn.efternamn@hamk.fi

Länkar till kompletterande material för kompetensmärken

Mer information om kompetensmärkningsfabriken Open Badge Factory: https://openbadgefactory.com

Författare

Merja Saarela

I sitt arbete vid Häme yrkeshögskola fokuserar Merja Saarela, en forskaröverlärare, på forskning och utveckling av multimodalitet och hjälpmedelsteknik och tillgänglighet. Merja är involverad i DigiCampus Tillgänglighe- delprojekt.

Leena Koskimäki

Undervisningsteknologiexpert Leena Koskimäki arbetar med Learning Design teamet vid Häme yrkeshögskola och bidrar till tillgängligheten av undervisning services och apps. Leena Koskimäki arbetar i LeaD-teamet som undervisningsteknologiexpert.