tillgänglighet

Tillgänglighet konstmärkena

Kompetensmärken synliggör kunskap för tillgänglighet

Ibruktagandet av öppna digitala kompetensmärken (Open Badges) som verktyg för att påvisa kompetens har etablerats särskilt vid yrkeshögskolor. Med hjälp av kompetensmärkningssystemet kan man identifiera, erkänna och synliggöra kunskap. Ursprungligen utvecklades kompetensmärken i USA för att verifiera kompetens som förvärvats genom massiva öppna nätkurser (MOOC). Det beviljade kompetensmärket kan läggas till i den egna meritförteckningen […]

Read More