Yhteystiedot

Hankkeen johto

Tuula Heide, hankejohtaja
Itä-Suomen yliopisto
tuula.heide@uef.fi

Marko Holmavuo, digijohtaja
Itä-Suomen yliopisto
marko.holmavuo@uef.fi

Digitaalinen oppimisympäristö

Simo Niiranen, IT-asiantuntija
Itä-Suomen yliopisto
simo.niiranen@uef.fi

Pedagogis-digitaaliset tukipalvelut

Sari Tervonen, erikoissuunnittelija
Itä-Suomen yliopisto
sari.tervonen@uef.fi

Oppimismaiseman uudelleensovittaminen

Anne Nevgi, yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto
anne.nevgi@helsinki.fi

OpenBio

Petteri Vanninen, projektitutkija
Itä-Suomen yliopisto
petteri.vanninen@uef.fi

Kemia

Matti Niemelä, yliopistonlehtori
Oulun yliopisto
maniemel@univ.yo.oulu.fi

Oikeustieteen DigiPeda

Sampo Mielityinen,  yliopisto-opettaja
Itä-Suomen yliopisto
sampo.mielityinen@uef.fi

Arvioinnin kehittäminen

Marjut Anderson, projektipäällikkö
CSC
marjut.anderson@csc.fi

Esteettömyys ja saavutettavuus

Tarja Ladonlahti, yliopistonopettaja, erityispedagogiikka
Jyväskylän yliopisto
tarja.ladonlahti@jyu.fi