Kemia

Kemian osahankkeessa Oulun yliopiston kemian tutkinto-ohjelman ja Centria ammattikorkeakoulun tavoitteena on tuottaa digitaalisen oppimisympäristön ja sovellusten avulla ympärivuotista kurssitarjontaa kemian korkeakouluopetukseen.

Kehittäessä kurssitarjontaa digitaaliseen oppimisympäristöön huomioidaan erityisesti oppimisen arviointiin, tarvittaviin pedagogisiin tukipalveluihin ja oppimisen esteettömyyteen sekä saavutettavuuteen liittyvät seikat. Lopullisena tavoitteena on, että hankkeessa tuotettu kemian kurssitarjotin, joka sisältää opintoja kiinteän olomuodon kemian, rikastustekniikan ja hydrometallurgisten prosessien kemian osa-alueilta, on kaikkien korkeakoulujen käytössä.

 

Yhteystiedot

Hankkeen koordinointi ja johto: Oulun yliopisto, kemian tutkinto-ohjelma
Matti Niemelä
Sähköposti: matti.niemela[at]oulu.fi

Hankkeen partneri: Centria ammattikorkeakoulu
Laura Rahikka
laura.rahikka[at]centria.fi