Pedagogis-digitaaliset tukipalvelut

  • tuulah
  • 15.6.2018
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Pedagogis-digitaaliset tukipalvelut
Kukkivia pioneja

Osahankkeessa luodaan korkeakoulujen yhteinen pedagogis-digitaalinen tukipalvelumalli. Yhteinen tukipalvelu tarjoaa tukea korkeakoulujen yhteiskäyttöisten digitaalisten palvelujen (mm. digitaalinen oppimisympäristö) pedagogisiin ja digitaalisiin teemoihin liittyen sekä korkeakoulujen opettajille että opiskelijoille. Tämä mahdollistaa paikallisten tukipalvelujen monipuolistumisen.

Syksyn 2018 aikana kartoitetaan ja valitaan korkeakouluille yhteinen digitaalinen palvelupyyntöjen käsittelyjärjestelmä ja pilotoidaan se.  Keskeisenä lähtökohtana yhteisen toimintamallin luomiselle toimivat yhteensopivat teknologiset ratkaisut ja yhteisesti sovittavat pedagogiset periaatteet. Pedagogisen ja teknisen tuen rutiinipalveluissa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa sujuvuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Hankkeessa myös tunnistetaan hyviä käytäntöjä, vertaillaan niitä, mallinnetaan ja otetaan käyttöön.

Yhteisen pedagogis-digitaalisen tukipalvelumallin prosessit kuvataan ja tukipalvelumallin ja toiminnan laadunvarmistus kytketään korkeakoulujen laatujärjestelmiin.

 

Osahankkeen partnerit:

Itä-Suomen yliopisto 
Tuula Heide, hankejohtaja
Sari Tervonen, osahankkeen projektipäällikkö
Juhamatti Tillonen

Maanpuolutuskorkeakoulu
Satu-Tuulia Vuoksenranta

Oulun yliopisto
Tiina Vertanen

Turun yliopisto
Terja Hakala
Minna Vuorio-Lehti

Åbo Akademi
Anna Granberg