Esteettömyys ja saavutettavuus

 • tuulah
 • 15.6.2018
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Esteettömyys ja saavutettavuus

Digitaaliset toiminta- ja oppimisympäristöt monipuolistuvat. Kaikilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun, työn tekemiseen ja palveluihin. Saavutettavuus on eettisesti tärkeä tavoite ja lain määräämä velvoite. Kun digitaaliset toiminta- ja oppimisympäristöt suunnitellaan käytettäviksi, esteettömiksi ja saavutettaviksi, ne luovat joustavia oppimisen ja toimimisen mahdollisuuksia.

Osahankkeen tavoitteet

 • Tunnistetaan korkeakoulujen käyttämät keskeiset digitaaliset palvelut, järjestelmät ja oppimisympäristöt sekä testataan niiden saavutettavuus.
 • Kehitetään teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja, joilla parannetaan järjestelmien ja oppimisympäristöjen saavutettavuutta.
 • Tuotetaan tietoa kaikille korkeakouluille opiskelua hyödyttävistä käytännöistä, sovelluksista, laitteista ja helppokäyttötoiminnoista.
 • Osallistutaan oppimisympäristön laatumittarin kehittämiseen niin, että saavutettavuus ja esteettömyys otetaan huomioon.
 • Tuotetaan korkeakoulujen henkilöstölle koulutusta saavutettavuuden osaamiseksi.

Saavutettavaa digioppimista rakentamassa – Webinaarit ja Viikon vinkit

Osahanke tuottaa korkeakoulujen henkilökunnalle käytännön tukea saavutettavuuden parantamiseen. Tavoitteena on tukea korkeakoulujen henkilökuntaa kehittämään saavutettavuuteen liittyvää osaamistaan.

Webinaarit

Viikon vinkit

Blogi

DigiCampuksen esteettömyys ja saavutettavuus osahankkeen tuotoksia (Infograafi)

Partnerit ja yhteyshenkilöt

Osahankkeen toimijat ovat Jyväskylän yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 • Tarja Ladonlahti, tarja.ladonlahti@jyu.fi
 • Merja Saarela, merja.saarela@hamk.fi
 • Mikael Viitasaari, mikael.viitasaari@jamk.fi

Yhteistyötä tehdään mm. OHO!-hankkeen, eAMK-hankkeen, ESOK-verkoston ja kansalaisjärjestöjen kanssa.