Viikon vinkit – Saavutettavaa digioppimista rakentamassa

EU:n saavutettavuusdirektiivi (2016/2102) on uusi haaste suomalaisille korkeakouluille. Se vaatii korkeakouluja tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi sekä valvomaan saavutettavuuden toteutumista. Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä ei tarkoita pelkästään teknologisia ratkaisuja vaan myös sisältöä, pedagogisia ratkaisuja ja viestintää. Siten direktiivi tulee vaikuttamaan korkeakoulujen koko henkilökunnan toimintaan – myös sinun.

Tiedosta, opettele, toimi

Saavutettavuuden tukeminen ei useinkaan vaadi erillisiä resursseja, vaan kyse on pikemminkin tiedostamisesta, osaamisen kehittämisestä ja uusien toimintatapojen haltuunotosta. Jotta omalla toiminnallaan voi edistää saavutettavuutta, pitää ensin tunnistaa ja ymmärtää saavutettavuutta edistäviä ja haittaavia tekijöitä. Tämän jälkeen uudet opitut asiat pitää viedä omaan käytännön toimintaan. Jos olet esimerkiksi aikaisemmin luonut tekstidokumenttien otsikot suurentamalla fontin kokoa, jatkossa luot otsikot otsikkotyylien avulla. Näinkin pieni asia on yksi askel kohti parempaa saavutettavuutta.

Tueksi osaamisen kehittämiseen

”Viikon vinkit” tarjoaa korkeakoulujen henkilökunnalle käytännön vinkkejä saavutettavuuden parantamiseen. Tuotamme tietoa kaikille korkeakouluille opiskelua hyödyttävistä käytännöistä, sovelluksista, laitteista ja helppokäyttötoiminnoista. Tavoitteenamme on tukea korkeakoulujen henkilökuntaa kehittämään saavutettavuuteen liittyvää osaamistaan. Viikon vinkit toimittaa DigiCampus-hankkeen osahanke Esteettömyys ja saavutettavuus (ESA).

Vinkit

Saavutettava sisällöntuotanto

Saavutettava esitysgrafiikka

Saavutettavuutta tukeva teknologia

Saavutettava video