OpenBio

DigiCampuksen OpenBio- sisältöhankkeessa kehitetään laaja-alaisia oppimis-, osaamisverkostoja, jotka tukevat yliopistojen, korkeakoulujen ja asiantuntijayhteisöjen rajojen ylittämistä, rakennetaan tiede- ja organisaatiorajat ylittävää, yhteiskehittelyä tukevaa ja välittävää sosio-digitaalista OpenBIO-oppimisympäristöä sekä kehitetään design-suuntautunutta pedagogiikkaa (DOP) monitieteisten korkeakouluopintojen kontekstissa.

Näitä ja Digicampus- hankkeen muiden osahankkeiden tuloksia sovelletaan siten, että tarjolla on lopulta biotalouden perusopintotasoisia monimuoto ja verkko-opintojaksoja yliopiston kandidaatin tutkintoa suorittaville sekä AMK opiskelijoille. Opinnot ovat avoimia myös toisen asteen opiskelijoille.

Biotalous on monialaista ja uutta luovaa osaamista, joka haastaa perinteisen oppimisen. Kuvissa UEF Opettajaopiskelijat istuttamassa Luken tutkimuspuiston jalostuskokeita ja samaisen puiston tutkimuspilotteja teollisten sivuvirtojen ja lahopuun hyödyntämisestä lääkinnällisten sienten kasvualustoina.