Webinaaritallenteita saavutettavuusaiheista

eMateriaalien saavutettavuus (kesto noin 1 h 36min)
Webinaarissa esitellään erityyppisten e-aineistojen (html-sivut, pdf-tiedostot, MS Office -tiedostot, epub) hyviä ja huonoja puolia saavutettavuuden suhteen sekä käydään läpi pdf:n ongelmia, ja miten epub olisi parempi vaihtoehto. Webinaarissa esitellään työkaluja epub-tiedostojen tuottamiseen ja epub-lukuohjelmia. Kouluttajina Celian saavutettavuusasiantuntijat Kirsi Ylänne ja Miia Kirsi.

Saavutettavuuden testaus (kesto noin 54 min)
Webinaarissa esitellään maksuttomia välineitä verkkosivujen saavutettavuuden testaamiseen. Lisäksi perehdytään toimisto-ohjelmien helppokäyttöisyyden tarkistukseen. Merja Laamanen, JY.

Video- ja äänitiedostojen saavutettavuus (kesto noin  42 min)
Laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta edellyttää, että verkkosivuilla julkaistavilla video- ja äänitiedostoilla on tekstivastine. Tässä webinaarissa käydään läpi tekstityksien vaatimuksia sekä esitellään muutama vaihtoehtoinen tapa tekstitysten tuottamiseen. Minna Koskinen JAMK, Merja Laamanen JY.

Excel-tiedostojen saavutettavuus (kesto noin 16 min)
Webinaarissa perehdytään excel-tiedostojen saavutettavuuteen. Kirsi Jaakkola, HAMK. Excel-tiedostojen saavutettavuus -esitys pdf-muodossa.

Pdf-tiedostojen saavutettavuus (kesto noin 48 min)
Webinaarissa käydään läpi kuinka pdf-tiedostojen saavutettavuutta voidaan parantaa Acrobat DC -ohjelmalla. Mirlinda Kosova-Alija HAMK. Pdf-tiedostojen saavutettavuus webinaarin esitys pdf-muodossa

Verkkokokousvälineet opetuksessa ja ohjauksessa – pedagogisia ja teknisiä näkökulmia saavutettavuuteen (kesto noin 50 min)
Webinaarissa perehdytään verkkokokousvälineiden hyödyntämiseen reaaliaikaisessa opetuksessa ja ohjauksessa saavutettavuuden näkökulmasta. Saavutettavuus on sekä pedagogisia toimintatapoja että teknisiä ratkaisuja. Webinaari tarjoaa opettajille käytännön vinkkejä mm. ennakkovalmisteluihin ja pedagogisiin toimintatapoihin. Merja Laamanen JY, Krister Linnas JY Sanna Uotinen JY, Minna Koskinen JAMK. Verkkokokousvälineet webinaarin esitys pdf-muodossa

Oppimateriaalien saavutettavuuden oikeudelliset lähtökohdat korkeakouluissa
Jonna Kosonen Itä-Suomen yliopistosta avaa saavutettavuuslain tulkintaa korkeakouluissa oppimateriaalien osalta. Missä tilanteissa lakia sovelletaan, mihin tilanteisiin se ei koske? Mitä tarkoittaa rajattu ryhmä ja tilapäinen käyttö? Mitä saavutettavuusvaatimukset ovat? Esitys on poikkeuksellisesti tallenne.

Saavutettavuuskriteeristö korkeakouluille – info
Miten mahdollistetaan monenlaisten oppijoiden sekä erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuus ja yhdenvertainen mahdollisuus opiskella korkeakoulussa? OHO! –hankkeessa kehitetty saavutettavuuskriteeristö on korkeakoulujen saavutettavuuden ja esteettömyyden kehittämistä sekä arviointia varten laadittu työkalu. Webinaareissa saat lisätietoa saavutettavuuskriteereiden sisällöstä ja niiden käytöstä. OHO!-hanke,  Seija Eskola ja Anneli Muuronen, JAMK

Saavutettavuusseloste (kesto noin 1 tunti)
Mitä saavutettavuusseloste sisältää ja miten se laaditaan? Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiimi kertoo saavutettavuusselosteesta.

Word- ja PowerPoint-tiedostojen saavutettavuus (kesto noin 1 h)
Webinaarissa käydään läpi keskeisimmät Word- ja PowerPoint-tiedostojen saavutettavuutta edistävät tekijät. Mirlinda Kosova-Alija, HAMK. Webinaarin esitys pdf-muodossa

Tekstisisällön saavutettavuus (kesto noin 44min)
Sisällön ymmärrettävyys on saavutettavuuden näkökulmasta erittäin tärkeää. Millaista on saavutettava tekstisisältö? Miten tekstin saavutettavuutta parannetaan? Lotta Linko, HAMK. Webinaarin esitys pdf-muodossa

Tutustu myös viikon vinkkeihin!