Yhteystiedot

Tietoja hankkeesta:

Digitaalinen oppimisympäristö

Juha Eskelinen, johtaja, digitalisaatio

Tampereen yliopisto

juha.eskelinen@tuni.fi

Pedagogis-digitaaliset tukipalvelut

Tuula Heide, hankejohtaja

Itä-Suomen yliopisto

tuula.heide@uef.fi

Oppimismaiseman uudelleensovittaminen

Anne Nevgi, yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

anne.nevgi@helsinki.fi

OpenBio

Petteri Vanninen, projektitutkija

Itä-Suomen yliopisto

petteri.vanninen@uef.fi

Kemia

Matti Niemelä, yliopistonlehtori

Oulun yliopisto

maniemel@univ.yo.oulu.fi

Oikeustieteen DigiPeda

Jonna Kosonen

Itä-Suomen yliopisto, yliopisto-opettaja

jonna.kosonen@uef.fi

Arvioinnin kehittäminen

Marjut Anderson, projektipäällikkö

marjut.anderson@csc.fi

Esteettömyys ja saavutettavuus

Tarja Ladonlahti, yliopistonopettaja, erityispedagogiikka

tarja.ladonlahti@jyu.fi