DigiCampus

DigiCampus oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa luotiin korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien tukemiseksi, tuotettiin pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli ja oppimisympäristön laatumittari, sekä kehitettiin kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa. Sisältöhankkeissa toteutettiin oppimisen ekosysteemi biotaloudessa, ympärivuotista kemian kurssitarjontaa, sekä joustavaa opetusta oikeustieteissä. Lisäksi opiskelun etenemisen joustavuutta edistettiin kehittämällä Exam –tenttipalvelua.  Hanke tuki ja koulutti saavutettavien ja esteettömien toiminta- ja oppimisympäristöjen rakentamista.

 

DigiCampus korkeakoulut