Hyvä ja saavutettava otsikko palvelee kaikkia

Hyvä otsikko kertoo sisällöstä kaiken olennaisen. Hyvät väliotsikot täydentävät tarinan niin, että muuta ei tarvitse lukea saadaksen sisällöstä kiinni. Otsikoiden oikea käyttö on osa hyvää verkkokirjoittamista ja tukee sisältöjen selailua.

Saavutettava otsikko on hyvä otsikko, jonka ihmiset ja koneet pystyvät lukemaan ja tulkitsemaan. Se on teknisesti oikein tehty ja se vastaa sisältöä. Se auttaa käyttäjää tehtävässään: tiedonhaussa, asioinnissa tai viihtymisessä.

Nämä ohjeet pätevät kaikkeen verkkokirjoittamiseen: blogikirjoitus, uutinen verkkosivuilla, opintoihin liittyvä ohjeistus verkko-oppimisympäristössä.

Millainen on hyvä ja saavutettava otsikko?

Hyvä otsikko

 • kuvaa juuri sitä asiaa, mistä sisällössä on kyse
 • konkretisoi monimutkaisemmankin ajatuksen
 • kiteyttää taustalla olevan tarinan
 • kertoo asian tai käskee käyttäjää toimimaan tietyllä tavalla
 • kiinnostaa lukijaa ja houkuttaa astumaan pidemmälle.

Saavutettava otsikko aukeaa kaikille käyttäjille vaivattomasti.

Miten hyvä ja saavutettava otsikko tehdään?

Selkeä sisältö

 • Mieti, mikä on olennaista sisällössä ja kirjoita se otsikkoon. Otsikossa olevat sisällön avainsanat palvelevat hakukoneita ja ennen kaikkea ihmisiä.
 • Sijoita tärkein asia otsikon alkuun.
 • Käytä otsikossa verbiä.
 • Sisällössä voi olla vain yksi pääotsikko, joka kertoo asian ytimen.
 • Pääotsikon lisäksi sisällössä voi olla useita väliotsikoita, jotka jaksottavat tekstiä, kuljettavat kerrontaa eteenpäin ja kertovat olennaisen sisällön.
 • Voit testata tekemääsi otsikointia selauttamalla verkkotekstisi työkaverilla: ymmärsikö hän heti, mistä on kyse?

Tekniset tyylit

 • Teknisesti otsikkotasot tehdään tyyleillä. Tekstin lihavointi, koon kasvattaminen tai toisenlaisen fontin käyttö ei ole tyyli.
 • Otsikoiden ulkoasu määritellään CSS-tyylitiedostossa, ja tästä vastaa yleensä sivuston webmaster.
 • Otsikkotyylissä pitää olla riittävän suuri fonttikoko (miel. 32 pistettä).
 • Otsikkotyylissä on hyvä käyttää päätteetöntä fonttia (esim. Arial).
 • Tekstin ja taustan välillä pitää olla riittävä kontrasti.
 • Otsikkotasot muodostavat hierarkkisen rakenteen: pääotsikon (H1) alla on alaotsikko (H2), ja vasta sen jälkeen alaotsikon alaotsikko (H3).
 • Alaotsikoita on hyvä olla useampi kuin yksi, jotta tasapaino säilyy.

Lisätietoa saavutettavasta otsikoinnista Celian sivulla.