PowerPoint-esityksen teknisen saavutettavuuden tarkistuslista

Diojen teemat ja asettelut

 • Käytä teemaa, jossa on riittävät kontrastit.
 • Käytä diojen asettelua (otsikko, sisältö).
 • Anna jokaiselle dialle yksilöllinen otsikko. Jos jaat saman otsikon alla olevaa sisältöä usealle dialle, käytä otsikossa numerointia. Esimerkiksi Sisältö 1/2, Sisältö 2/2.

Teksti ja fontit

 • Varmista, että fontin koko on riittävä (vähintään 18).
 • Pidä diat väljinä: 6 riviä, joissa 6 sanaa.
 • Käytä päätteetöntä fonttia kuten Arial, Helvetica tai Verdana.

Värit

 • Käytä riittävää kontrastia. Jos esityksesi näytetään projektorilla, saatetaan tarvita tavallista voimakkaampaa kontrastia.
 • Älä käytä väriä ainoana tapana välittää informaatiota.

Linkit

 • Nimeä linkit kuvaavasti niin, että käyttäjä tietää, mihin linkki johtaa.

Kuvien tekstivastineet

 • Kirjoita kuville tekstivastineet. Tekstivastine kertoo lyhyesti, mitä kuvassa näkyy tai mitä kuva esittää.
 • Jos kuvio koostuu monesta osasta, ryhmittele ne yhteen ja anna kokonaisuudelle yksi tekstivastine.

Taulukot

 • Laadi taulukko Lisää taulukko -toiminnolla.
 • Valitse taulukkotyyli, jossa sarake- ja riviotsikot näkyvät selvästi ja kontrastit ovat riittävät.
 • Tee taulukosta rakenteeltaan yksinkertainen.

Siirtymät

 • Käytä diojen välillä yksikertaisia siirtymiä. Monimutkaiset siirtymät saattavat häiritä keskittymistä.
 • Vältä toimintoa, joka vaihtaa dian määräajoin.

Lukemisjärjestys

 • Tarkista, että diojen lukemisjärjestys on myös näppäimistöllä navigoitaessa oikea.

Multimedia

 • Jos esityksessäsi on video tai ääni, varmista, että tekstitys ja/tai sisällön tekstikuvaus on saatavilla.

Testaaminen

 • Testaa esityksen saavutettavuus PowerPoint-ohjelman omalla testillä ja tee tarvittavat korjaukset. Tarkista tarvittaessa värikontrastit.
 • Jos esitys jaetaan verkossa, muunna se PDF-muotoon ja testaa sen saavutettavuus.

Lähde: Techniques. PowerPoint WebAIM.org

Tutustu myös