Rautalankaohje saavutettavaan sisällöntuotantoon

Verkko-oppimisympäristöissä saavutettavuuteen liittyy kaksi eri asiaa. Ensinnäkin, käytössä olevan ympäristön tai järjestelmän on oltava saavutettava. Toiseksi, ympäristössä olevien materiaalien on oltava sekä saavutettavia että ymmärrettäviä. Nämä rautalankaohjeet opastavat saavutettavaan sisällöntuotantoon.

Suunnittele huolella

 • Suunnittele ensin opintojakson kokonaisuus (tavoitteet, menetelmät, tehtävät, materiaalit) ja vasta sitten rakenna se alustalle.
 • Tarjoa yksinkertainen ja johdonmukainen navigointi. Rakenna sisältö niin, että apuvälineitä, kuten ruudunlukijaa käyttävä käyttäjä pääsee sisältöön ja navigointiin tehokkaasti.

Varmista saavutettava ulkoasu

 • Käytä värejä Sisällön merkitys ei saa perustua yksinomaan värien käyttöön. Pelkällä värillä ei siis saa antaa merkitystä valinnoille, kohteille tai esimerkiksi virheille. Varmista, että tekstin ja taustan värien kontrasti on riittävän iso.
 • Käytä helppolukuisia fontteja. Varmista, että fonttikoko on riittävä. Käytä samaa fonttityyppiä kaikkialla. Käytä lihavointeja, kursivointeja ja isoja kirjaimia rajoitetusti.

Ohjaa opiskelijaa

 • Kerro opiskelijalle, kuinka hän saa tarvittaessa mukautuksia, kuten vaihtoehtoisia suoritustapoja tai materiaaleja.
 • Ohjaa osallistujia toimivaan keskusteluetikettiin ja toimi sen mukaan.
 • Arviointi haastaa opiskelijoita osoittamaan kykyjään soveltaa ja yhdistellä kurssin sisältöä. Keskustele opiskelijoiden kanssa siitä, mitä he ovat oppineet. Käytä innovatiivisia arviointitapoja, kuten videotallenne, suullinen esitys, jne.

Valitse sopivat työkalut

 • Valitse sisällöntuotannon työkalut

Varmista saavutettavat tiedosto- ja esitysmuodot

 • Lisää kuviin tekstivastineet, jotka kertovat opiskelijalle kuvien sisällöstä. Käytä myös kuvatekstejä selkeyttämään visuaalista sisältöä.
 • Käytä saavutettavia tiedostomuotoja.
 • Jos olet lisännyt äänimateriaalia, varmista että sisältö on tarjolla myös tekstimuodossa.
 • Jos sisältö on visuaalisessa muodossa, tarjoa sisältö myös äänimuodossa.
 • Jos käytät videota, varmista että video on tekstitetty ja videosoittimen käyttöliittymä on saavutettava. Tekstityksessä tulee olla paitsi puhuttu teksti, myös sellaiset äänet, jotka ovat sisällön ymmärtämisen kannalta tärkeitä (esim. laulu, nauru, aplodit).
 • Lisää taulukoihin sarakkeiden ja rivien otsikoiden määritelmät. Määritelle taulukon otsikot otsikkoattribuuteilla.

Testaa

 • Tarkista sisältösi automaattisilla testaustyökaluilla, jotka osoittavat saavutettavuuden kannalta ongelmalliset kohdat ja opastavat niiden korjaamiseen.

Lähteinä mm.

Macy, M., Macy, R. & Shaw, M. E. 2018. Bringing the ivory tower into students’ homes. Promoting accessibility in online courses. Ubiquitous Learning: An International Journal 11 (1), 13-21.  

Dell, C. A., Dell, T. F., & Blackwell, T.L. 2015. Applying Universal Design for Learning in online courses: pedagogical and practical