DigiCampus oppimisalusta on avattu hankkeen sisäiseen käyttöön

DigiCampus etusivu

DigiCampus –hankkeen pilvipohjaisen oppimisalustan käyttöönoton ensimmäinen vaihe on koittanut.  Oppimisalustan versio 0.1 otettiin hankkeen sisäiseen käyttöön perustoiminnallisuuksin 17.9.2018 ja se hyödyntää CSC:n Pouta-pilvipalvelua. Käytännössä alustan ensimmäinen versio mahdollistaa sen, että sisältöhankkeemme Kemia, OpenBio ja Oikeustieteen DigiPeda voivat tästä päivästä lähtien luoda opintojaksonsa kurssitarjonnan uuteen oppimisympäristöön.  Sisältöhankkeet toimivat samalla alustan testaajina ja pilotteina.    

Alustaa tullaan kehittämään jatkuvasti niin teknisesti kuin ulkoasullisesti.  Oppimisympäristö integroituu myös hankkeen aikana osaksi korkeakoulujen palveluinfrastruktuuria. Lisäksi teemme vertailun markkinoilla olevista pilvioppimisympäristöistä. 

Ensimmäisestä versiossa sisältöhankkeet pääsevät ympäristöön Haka-kirjautumisen kautta. Myöhemmässä vaiheessa kirjautuminen onnistuu myös Microsoft, Facebook- ja Google-tunnuksilla mahdollistaen mm. MOOC –opintojaksot. Ensimmäiset opintojaksot uudessa ympäristössä käynnistyvät vuoden 2019 alussa hankkeen toimesta.  

Muiden kehittämishankkeiden opintojaksoja uuteen ympäristöön voi lähteä valmistelemaan keväällä 2019 ja ympäristön pilotointi opetuskäytössä voi alkaa syyslukukaudella 2019.  Kiinnostuneita kehittämishankkeita ja muita opettajia sekä opiskelijoita otetaan mukaan kehittämään oppimisympäristöä niin hankkeen aikaisia kuin tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Alustan pedagoginen ja tekninen tukipalvelu käynnistyy myös samaan aikaan. Tukipalvelutiimissä työskentelee asiantuntijoita hankkeeseen osallistuvista korkeakouluista.  

Hankkeen aikana tehdään yhdessä CSC:n kanssa palvelumuotoilua, tarkoituksena on että hankkeen jälkeen korkeakoulujen tarpeiden pohjalta muotoiltu oppimisympäristö on osa CSC palvelukokonaisuutta ja siten kehittyy jatkuvasti osana korkeakoulujen kansallista infrastruktuuria. 

 

Lisätietoja alustan pilotoinnista ja hyödyntämisestä voi tiedustella DigiCampus-hankejohtaja Tuula Heideltä (Tuula.Heide@uef.fi) sekä tietohallintojohtaja Juha Eskeliseltä (Juha.Eskelinen@uef.fi).