”Metsäbiotaloudesta moneksi” – teemaviikko lukiolaisille

”Metsäbiotaloudesta moneksi” – teemaviikko pilotoitiin ensimmäisen kerran Simon lukiolla 1.-5.10.2018. Teemaviikon tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää käsitteet biotalous ja metsäbiotalous sekä niiden aseman Suomessa ja globaalisti. Tavoitteena on kehittää myös opiskelijoiden 21. vuosisadalla vaadittuja taitoja, kuten mm. tiedonetsintää ja vuorovaikutustaitoja.

Teemaviikon suunnittelu ja toteutus pohjautuu Metsämiesten Säätiön rahoittamaan projektiin ”OpenBio: Digitaalisen biotalousoppimisympäristön kehittäminen perustuen rajoja ylittävien osaamisverkostojen tutkimukseen ja osaamiseen 1.4.-31.12.2017” – hyödyntäen Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksessa tehtyä tutkimuspohjaista opetuksen kehitystyötä (Openmetsa.fi ja DOP-pedagogiikka). Projektissa suunniteltiin 5 op laajuinen metsäbiotalouskurssi ammattikorkeakoulu ja yliopisto-opiskelijoille. Lisäksi kurssi suunniteltiin niin, että sitä voisi hyödyntää toisella asteella 1 opintopisteen laajuisena kurkistuskurssina korkeakouluun.

Kurssin toteutuksen suunnittelussa käytettiin design suuntautunutta pedagogiaa ja ongelmalähtöistä oppimista (Kuva 1). Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat työskentelevät ryhmissä, joiden aiheet ovat todellisia esimerkkejä työelämästä, ja lähtevät toteuttamaan ryhmätyötä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijat voivat olla esimerkiksi yrityksistä, tutkimuslaitoksista tai yliopistolta. Ryhmätyön toteutuksessa opiskelijoiden tulee tarkkaan miettiä ongelman ja tavoitteiden määrittelyä, mitä tietolähteitä ja työvälineitä tulevat hyödyntämään sekä ryhmän sisäistä työnjakoa. Teemaviikon vetovastuu oli Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolla. Viikon toteutuksesta sovittiin yhteisesti Simon lukion kanssa.

Teemaviikko Simon lukiolla aloitettiin (1.10.) tutustumalla metsäbiotalousaiheeseen, esim. käsitteiden biotalous, metsäbiotalous, kestävä kehitys, ilmastonmuutos kytkeminen toisiinsa. Opetusmateriaali koostui videoista, 360° Thinglink kuvasta ja luento-osuudesta. Luento-osuudessa keskityttiin esimerkkien kautta käsittelemään metsäbiotaloutta. Teemaviikkoon osallistui 57 Simon lukio opiskelijaa eli valtaosa. Ensimmäisen päivän aikana opiskelijat muodistavat myös ryhmät jatkoa varten.

Toisena päivänä eli tiistaina käynnistettiin ryhmätöiden teko. Ryhmätöiden aiheet, todellisia haasteita työelämästä, saatiin sidosryhmiltä. Teemaviikkoon Simon lukiolla osallistui Stora Enso Veitsiluoto, Metsä Fibre Kemi, Vapo Oy, Lapin koti- ja maatalousnaiset, Simon hakeosuuskunta, joista oli myös edustajat paikan päällä esittelemässä aiheita opiskelijoille. Lisäksi aiheita saatiin Simon 4H-yhdistykseltä, Luonnonvarakeskukselta ja Suomen Metsäkeskukselta. Ryhmätöiden aiheita olivat esimerkiksi ” Simojoen valuma-alueen maankäyttö- ja päästökuormitus”, ”Mitä ovat Metsä Groupin biotuotteet ja miten ne näkyvät kodeissa? Mitä ovat tulevaisuuden biotuotteet?” sekä ”Vieraslajien torjunta ja leviämisen ennaltaehkäisy”. Ryhmätöiden aiheet esiteltiin sidosryhmien toimesta tiistaiaamupäivän aikana opiskelijoille. Lounaan jälkeen opiskelijat ja asiantuntijat aloittivat yhdessä ryhmätöiden teon. Asiantuntijat auttoivat opiskelijoita ryhmätyössä alkuun mm. kertomalla tarkemmin haasteesta tai osoittamalla hyviä lähdemateriaaleja, joita hyödyntää ryhmätyön teon aikana. Ryhmätyön aloituksen yhteydessä opiskelijat myös määrittivät ryhmällensä puheenjohtajan ja sihteerin työnjakoa varten. Opiskelijoita myös ohjeistettiin miettimään kuinka he toimivat ryhmänä ja kuinka toimintaa olisi voinut kehittää. Ryhmien tuli jo aloitus vaiheessa alustavasti miettiä, miten aikovat ryhmätyön raportoida, sillä ryhmätyön raportointimuoto oli vapaa (vaaditut asiat tuli kuitenkin sisällyttää raporttiin). Kaiken kaikkiaan ryhmiä oli 22.

Kuva 2. Ryhmätöiden aiheiden esittelyä

Kolmas ja neljäs päivä (keskiviikko ja torstai) käytettiin ryhmätehtävien tekemiseen. Opiskelijoita ohjeistettiin olemaan tarpeen mukaan yhteydessä asiantuntijoihin ja kysymään myös kommenttia heidän ryhmätyön raportointiin/esitykseen. Keskiviikko sujui hyvin ja opiskelijat tekivät reippaasti ryhmätöitä. Torstaipäivänä opiskelijat viimeistelivät ryhmätöiden esityksiä. Teemaviikon viimeisenä päivänä eli perjantaina keskityttiin opiskelijoiden hienoihin ryhmätyöesityksiin. Tiistaina paikan päällä olleet asiantuntijat tulivat myös kuuntelemaan opiskelijoiden esityksiä. Neljä ryhmää esittivät ryhmätyönsä videolla, yksi ryhmä oli tehnyt Facebook-julkaisusarjan ja loput esityksistä olivat PowerPoint esityksiä. Yksi ryhmä oli tehnyt myös Kahoot kisan aiheestansa, johon opiskelijat ja asiantuntijat osallistuivat innolla. Perjantaina esityksien lomassa nautittiin kakkukahvit, kakun leipomisesta vastasi Simon lukion oppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Teemaviikosta saadun palautteen perusteella viikko oli onnistunut kaikin puolin. Yhden opiskelijan palautteessa sanottiinkin, että vaikka aihe ei ollut hänelle mieluisa, mutta viikko oli silti onnistunut ja oppi myös uusia asioita metsäbiotaloudesta. Asiantuntijat pitivät myös viikosta ja siitä, että saivat olla mukana lähialueen lukion toiminnassa ja nähdä tulevaisuuden tekijöitä. Samalla toteutusmallilla voisi hyvinkin toteuttaa useista eri ilmiöistä teemaviikkoja lukiolaisille. Teemaviikko oli tiivis ponnistus niin järjestäjille kuin opiskelijoillekin, mutta näin saatiin uusia hyviä kokemuksia ja opiskelijat pääsivät harjoittelemaan tiedon etsintää, ryhmätyötaitoja, kasvattamaan tietojansa metsäbiotaloudesta sekä kurkkaamaan lähialueen isojen yrityksien toimintaan. Kiitokset Simon lukiolle, että saimme tulla pitämään ”Metsäbiotaloudesta moneksi” teemaviikkoa lukioonne. Kiitokset myös sidosryhmien edustajille innostuneesta mukana olosta.

Toteuttajan näkökulmasta teemaviikko oli hyvin antoisa ja sitä kautta pystyi tuomaan lukiolaisille esille niin metsäbiotalousteemaa, mutta myös yliopistossa tarvittavia opiskelutaitoja. Opetushallitus on linjannut, että korkeakoulujen ja lukioiden tulisi lisätä yhteistyötä, johon mielestäni suunnittelemamme teemaviikko toimisi varsin hyvin. Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu jatkaa metsäbiotalousopetuksen kehittämistä DigiCampus-hankkeessa, jonka tiimoilta biotalouden koulutussisältöjä ja toteutusmalleja tullaan kokoamaan erilliseen openbio.fi ympäristöön. Simon teemaviikon tuloksia hyödynnetään myös Itä-Suomen yliopiston partneroimassa Biotalouspolku lukioissa hankkeessa (OPH). Seuraavan kerran teemaviikko tullaan toteuttamaan Konneveden lukiolla tammikuussa 2019.

Lisätietoja:
Piritta Torssonen, piritta.torssonen(at)uef.fi