Monialaista ongelmanratkontaa – What on earth?

OpenBion suunnittelema Opi ja ratkaise – ongelmanratkaisu ja yhteistyö monialaisissa asiantuntijaverkostoissa -opintojakson TeamCamp-lähijakso toteutettiin Punkaharjulla 20-22.5.2019. Mukana oli opiskelijoita UEFilta, Karelia-ammattikorkeakoulusta, XAMKista, Lapin ammattikorkeakoulusta ja Helsingin yliopistosta ja heidän koulutusalansa vaihtelivat metsätieteistä, biotalouteen, biotuotetekniikkaan ja maantieteisiin. TeamCampillä tutustuttiin metsäbiotalouden toimijoihin ja ilmiöihin esitysten ja käytännön harjoitusten kautta.

Lähijakson ohjelma rakentui asiantuntijapuheenvuorojen, käytännön harjoitusten ja ryhmätöiden ympärille. Opiskelijat aloittivat opintojakson huhtikuussa DigiCampus-työympäristössä, jossa opiskelijat suorittivat ennakkotehtäviä ja tutustuivat metsäbiotalouteen verkkoluentojen muodossa. TeamCampissa opiskelijat jaettiin monialaisiin ryhmiin, joissa he määrittelivät metsäbiotalouteen liittyvän haasteen ryhmälletiimille ratkottavaksi.
Asiantuntijapuheenvuorot avasivat näkökulmia biotalouteen esimerkiksi matkailun merkityksestä aluetalouteen (Metsähallitus), avoimen metsävaratiedon käyttämiseen (Metsäkeskus), sienten viljelyyn (Luonnonvarakeskus) ja matkailuun ja hyvinvointiin (Hotelli Punkaharju). Opi ja ratkaise –opintojakson tärkein tavoite on opettaa monialaista yhteistyötä yhdistäen metsäbiotalouden asiantuntijoiden ja opiskelijoiden verkostoja.

Sienten ymppäämistä koivupölkkyyn.

Tulevaisuustaidot ovat nousseet esille, kun puhutaan nopeasti muuttuvasta maailmasta. Nämä taidot edesauttavat tämän hetken nuoria pärjäämään muutosten keskellä tulevaisuuden työelämä. Yleisesti tunnistettuja tulevaisuustaitoja ovat esimerkiksi ongelmanratkaisukyky, yhteistyö, luovuus ja medialukutaito ja oppimisen oppiminen. Yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja harjoiteltiin myös TeamCampin vapaamuotoisemmassa osassa Karjalankallion laavulla, kun ryhmät aloittelivat ryhmätöiden työstämistä.

Ryhmäytymisharjoituksen järjesti Ville Hartonen Karjalan kallioilla.

Opi ja ratkaise -opintojakso toteutetaan kahtena rinnakkaistoteutuksena, toinen monimuotototeutuksena, johon sisältyy lähijakso ja toinen verkkototeutuksena (DigiCamp). Opintojaksojen sisällöt ja tavoitteet ovat samat mutta toteutustapa on erilainen. Näitä kahta toteutustapaa ja opiskelijan oppimista tutkitaan osana DigiCampuksen OpenBio-osahanketta. Toteuttajaorganisaatiot: Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kirjoittanut:

Kaija Saramäki, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Piritta Torssonen, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto