Saavutettavuusseloste laaditaan käyttäjiä varten

Tietokoneen näytöllä näkyy savautettavuusaiheisia sanoja.

DigiCampuksen Esteettömyys ja saavutettavuus -osahanke perehtyi korkeakoulujen saavutettavuusselosteisiin ennen digipalvelulain siirtymäajan päättymistä (23.9.2020). Aineisto kerättiin helmikuussa 2020 samassa yhteydessä, kun testasimme korkeakoulujen kotisivujen saavutettavuutta (Korkeakoulujen verkkosivujen saavutettavuuskartoitus 2020). Näistä aineistoista julkaistussa raportissa arvioidaan saavutettavuusselosteiden saavutettavuutta sekä verrataan selosteissa havaittujen ongelmien määriä korkeakoulujen kotisivujen saavutettavuusraportteihin. Odotetusti, mutta ei aivan itsestään selvästi selosteen julkaisseiden korkeakoulujen kotisivuilla oli vähemmän virheitä kuin kaikkien korkeakoulujen kotisivuilla keskimäärin. Tutustu tarkempiin tuloksiin Korkeakoulujen saavutettavuusselosteet 2020 -raportissa.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää verkkosivustoilta ja mobiilisovelluksilta saavutettavuusselostetta. Saavutettavuusselosteessa palvelun tarjoaja kertoo käyttäjille, kuinka hyvin sivusto tai palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset. Seloste tulee myös pitää ajan tasalla.

Saavutettavuusselosteesta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • miltä osin sivusto tai palvelu ei täytä saavutettavuusvaatimuksia
  • miten sivuston tai palvelun käyttäjä voi vaihtoehtoisella tavalla saada tiedot tai palvelun niiltä osin kuin se ei ole saavutettava
  • yhteystieto, johon voi lähettää saavutettavuuspalautetta. Palautteeseen tulee vastata 14 päivässä.
  • valvontaviranomaisen yhteystiedot, jotta käyttäjä voi tehdä saavutettavuuskantelun tai -selvityspyynnön.

Myös korkeakoulujen tulee tarjota saavutettavuusselosteet niistä palveluistaan, joita digipalvelulaki koskee. Lain noudattamisen ohella korkeakoulut saavat selosteessa tilaisuuden vahvistaa sitoutuneisuuttaan saavutettavuuteen.

Merja Laamanen & Hannu Puupponen

Merja Laamanen toimii IT-asiantuntijana Jyväskylän yliopiston digipalveluissa ja on mukana DigiCampuksen Esteettömyys ja saavutettavuus -osahankkeessa.

Hannu Puupponen on pitkän linjan saavutettavuusasiantuntija Jyväskylän yliopistosta, joka on ollut mukana ESOK- ja OHO!-hankkeissa sekä ja DigiCampuksen Esteettömyys ja saavutettavuus -osahankkeessa.

Kuva: Unsplash.com, kuvan muokkaus Merja Laamanen