Month: November 2020

Tillgänglighet konstmärkena

Kompetensmärken synliggör kunskap för tillgänglighet

Ibruktagandet av öppna digitala kompetensmärken (Open Badges) som verktyg för att påvisa kompetens har etablerats särskilt vid yrkeshögskolor. Med hjälp av kompetensmärkningssystemet kan man identifiera, erkänna och synliggöra kunskap. Ursprungligen utvecklades kompetensmärken i USA för att verifiera kompetens som förvärvats genom massiva öppna nätkurser (MOOC). Det beviljade kompetensmärket kan läggas till i den egna meritförteckningen […]

Read More
Accessibility badges on Open Badge Factory

Accessibility badges make prior learning visible

The introduction of open digital badges (Open Badges) as a means of demonstrating competence is an established practice especially in universities of applied sciences. With the help of the Open Badges system, prior learning can be identified, recognised, and made visible. Open Badges were originally developed in the United States to verify the competences acquired […]

Read More
Kuvituskuva

DigiCampus.fi status on Mon 23.11.2020 at 3 pm

Status on Mon 23.11.2020 at 3 pm Digicampus.fi is working normally again. We will ask the service provider for an analysis of the problem, its cause, corrective measures, the reasons for the prolongation of the problem and how to secure the operation in the future. In addition, we are looking at measures that we ourselves […]

Read More