Multilocation Classroom pedagoginen käsikirja julkaistu

Luokkahuone, jossa näkyy kuvaseinä, pöytä ja tuoleja

DigiCampus-hankkeessa on kehitelty uudenlaista tapaa yhdistää luokkahuoneita ja joustavoittaa niiden käyttöä Multilocation Classroom -konseptin avulla. MLC-konsepti perustuu jaetun luokkahuoneen kokemukseen ja aidon tuntuiseen vuorovaikutukseen eri paikoissa toimivien ryhmien välillä. Se on laaja-alaista videokuvaa hyödyntävä konferenssi- ja esitysjärjestelmä, jossa teknologian avulla yhdistetään tiloja yhdeksi opetus- tai neuvottelutilaksi internetin välityksellä. DigiCampus-hankkeen puitteissa MLC-luokkia on rakennettu Maanpuolustuskorkeakouluun, Itä-Suomen yliopistoon, Oulun yliopistoon, Åbo Akademiin sekä Novialle. Alun perin MLC-konsepti on kehitetty Itä-Suomen yliopiston ja Streamplayn yhteistyönä.

Osahankkeessa 1 (Digitaalinen oppimisympäristö) on panostettu konseptin ja luokkahuoneiden tekniseen kehittelyyn ja pedagogista kehittämistä on tehty osahankkeessa 2.1 (Pedagogis-digitaaliset tukipalvelut). MLC-konseptin pedagogisen kehittämisen tavoitteena on ollut tukea luokkien käyttäjiä opetuksen tai muun toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Konseptin ympärille on DigiCampus-hankkeessa tuotettu pedagoginen käsikirja, johon on koottu pedagogisia ideoita, menetelmiä ja esimerkkejä oman opetuksen pedagogiseen muotoiluun MLC-tilassa. Käsikirja on tuotettu inspiraatioksi ja ohjeeksi MLC-luokkaa käyttäville opettajille ja muille toimijoille ja sen toivotaan tukevan luokkien monipuolista, joustavaa ja innovatiivista käyttöä.

Multilocation Classroom pedagogista käsikirjaa on tuotettu DigiCampus-hankkeessa vuonna 2020 ja nyt helmikuussa 2021 se on valmis julkaistavaksi. Maailman tilanne on kuluneina kuukausina muuttunut ja sen vaikutukset ovat olleet myös MLC-konseptin kehittämisessä nähtävissä. Aidot opetustilanteet ja erilaisten menetelmien tai ideoiden testaaminen ovat jääneet minimiin eikä näitä ole kaikkialla ollut lainkaan mahdollista järjestää. Suunnittelua, ideointia ja ajatustyötä on sitten tehty sitäkin enemmän, ja tämä käsikirja on syntynyt tämän työn tuloksena. Pedagogisesti toimivia toimintamalleja ja hyviksi testattuja käytäntöjä erityisesti MLC-luokkatiloihin räätälöitynä ei siis vielä ole, vaan ne pitää luoda ja jakaa kokemusten kautta syntyvää tietoa, havaintoja ja ideoita korkeakoulujen sisäisesti ja niiden välillä. Pedagoginen kehittäminen ei lopu käsikirjan julkaisuun – tulevaisuus näyttää mihin tiloja tullaan lopulta käyttämään, hyödyntämään mahdollisuuksia ja kehittämään edelleen eteenpäin.

Multilocation Classroom pedagoginen käsikirja on tehty Maanpuolustuskorkeakoulun, Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyönä.

MLC_kasikirja_2021