Arvioinnin kehittäminen

Arvioinnin kehittäminen -osahankkeessa toteutetaan valtakunnallinen, nykyisiä sovellusaloja laajentava sähköisen tenttimisen palveluportfolio. Hanke edistää ympärivuotisia opiskelumahdollisuuksia sekä opetusta ja oppimista tukevia digitaalisia, yhteiskäyttöisiä oppimisympäristöjä. Hankkeen työpaketeissa toteutetaan opiskelijoiden tarpeisiin osaamisen osoittamisen välineistöä ja opettajille työn taloudellisuutta lisääviä arvioinnin kehittämisen työkaluja.

WP1: Salitentti (vastuu: Jyväskylän yliopisto)
WP2: Autograding (vastuu: Turun yliopisto)
WP3: Yhteistentti ja hankehallinto (vastuu: Oulun yliopisto)
WP4: Koordinaatio, viestintä, kehitystyö ja työpakettien tuki (vastuu: CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy)

Työpaketeissa kartoitetaan ja pilotoidaan omakonetenttimiseen soveltuva ratkaisu, joka edistää joustavia arviointimenetelmiä ja opiskelumahdollisuuksia. Hankkeessa toteutetaan kansallinen ristiinopiskelua ja opetusyhteistyötä tukeva ratkaisu osaamisen arviointiin, joka integroituu osaksi korkeakoulun opinto- ja tietohallinnollista infrastruktuuria. Merkittävänä osana hankkeessa kurkataan tulevaisuuteen tekoälypohjaisen tulosarviointiteknologian mahdollisuuksien tutkimisessa. Tavoitteena on tutkia ja rakentaa proto kieliteknologiaan ja automatiikkaan perustavasta automaattisesta esseen arvioinnista, jonka kehitystyö tehdään Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella.

Osahankkeen toteuttamisesta ja projektinhallinnasta vastaa Exam-konsortio. Hankkeessa tehtävät ratkaisut liitetään osaksi Exam-järjestelmää ja Exam-konsortion palveluvalikoimaa, ja ne palvelevat laajasti Suomen korkeakouluja ja niiden opiskelijoita. Hankkeessa osallistetaan laajasti eri yhteistyötahoja (opiskelijat, opettajat, pedagogiset asiantuntijat, muut kärkihankkeet).

Osahankkeen teemat näkyvät myös Akvaariorakkautta?-webinaarisarjan jaksoissa. Webinaarit ovat kaikille avoimia ja kuunneltavissa myös jälkikäteen. Tarkemmat ajankohdat ja aiheet ilmoitetaan EXAMin sivuilla.

Lisätietoja

Arvioinnin kehittäminen -osahankkeen wiki-sivu

EXAMin verkkosivu

EXAM wiki-sivu