Oikeustieteen DigiPeda

Oikeustieteen DigiPeda-hankkeen tavoitteena on kehittää Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteisiä opintoja DigiCampus-hankkeessa rakennettavan digitaalisen oppimisympäristön arkkitehtuuria hyväksikäyttäen.

Hankkeen tavoitteena on myös oikeustieteellisen koulutuksen työelämärelevanssin lisääminen ja työelämän muuttuvien tarpeiden joustava huomioiminen nykyaikaista opetusteknologiaa hyödyntäen.

Hankkeessa kartoitetaan myös sitä, kuinka korkeakouluissa tapahtuvaa oikeustieteellistä opetusta voitaisiin avata laajemmalle yleisölle. Alan toimijoiden keskuudessa on herännyt keskustelua ns. matalankynnyksen lähestymistapojen ja erityisesti sosiaalisen median tarjoamista mahdollisuuksista.

Yhteystiedot
Hankkeen koordinointi ja johto:
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos
Jonna Kosonen (jonna.kosonen@uef.fi)

Hankkeen partneri:
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Janne Salminen (jajasa@utu.fi)