Oppimismaiseman uudelleensovittaminen

  • tuulah
  • 15.6.2018
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Oppimismaiseman uudelleensovittaminen

Oppimismaiseman uutisia

Oppimismaisema-osahankkeen uusimmat tapahtumat ja uutiset löydät klikkaamalla ylläolevaa otsikkoa.

 

Oppimismaisema-osahankkeen tavoitteet ja aikataulu

Yliopistojen ja korkeakoulujen perinteiset fyysiset ympäristöt eivät vastaa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, eivätkä mahdollista aktiiviseen oppimiseen perustuvia pedagogisia ratkaisuja. Fyysiset tilat eivät pääosin myöskään tue opettajien ja opiskelijoiden kohtaamisia, yhteistä työskentelyä ja yhdessä oppimista. Yliopistot ja korkeakoulut kilpailevat kansainvälistyvässä ja globaalissa maailmassa. Tämä asettaa myös vaatimuksia kampusten puoleensavetävyydelle ja pedagogis-digitaaliselle toimivuudelle. Kampuksen oppimismaisemassa fyysiset ja digitaaliset oppimisympäristöt yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka aukeaa kampusta ympäröivään urbaaniin ympäristöön. Kampusten kehittämiseen ei riitä enää perinteinen johtamismalli, jossa fyysiset, digitaaliset ja pedagogiset toiminnot ovat erillään. Tarvitaan uudenlainen kampusjohtamisen malli, jossa näiden toimintojen johtaminen yhdistyy.

Korkeakouluilla on tällä hetkellä runsaasti erilaisia toimintamalleja opetuksen pedagogisessa ja teknisessä tuessa, mutta ne on yleensä eriytetty kahdeksi erilliseksi tukipalveluksi.  Lisäksi suurin osa niistä on korkeakoulukohtaisia. Myös tilasuunnittelu ja sen digitaalis-pedagogiset näkökulmat jäävät usein integroitumatta. Resurssit ovat rajallisia ja syvällisen asiantuntemuksen hankkimiseen on harvoin mahdollisuutta. Monet opetuksen tukipalvelut ja asiantuntemus voivat olla myös yhden henkilön takana sekä hajautetuissa vertaistuen malleissa, että keskitetyissä palveluissa. sekä hajautetuissa vertaistuen malleissa, että keskitetyissä palveluissa.

Osahankkeessa syntyy kestävän kehityksen periaatteiden mukainen kampusten johtamismalli, jossa yhdistyy sekä pedagoginen että tilajohtaminen. Hankkeessa toteutettaevien tilojen kehittämispilottien ja hyvien käytänteiden benchmarkkauksen pohjalta luodaan manuaali kampusten oppimismaisemien kehittämisen tueksi.

Osahankkeessa luodaan TKI -perustaisesti  HUB, joka toimii kampusten tulevaisuusvalmiiden oppimismaisemien yhteiskehittämisen alustana ja osallistaa kaikkia käyttäjäryhmiä (kampusten tila- ja pedagoginen johto, opintohallinto, digitaalisen teknologian pedagoginen tukihenkilöstö, opetus- ja tutkimushenkilökunta, opiskelijat).

Ensimmäinen Campus hub on perustettu Helsingin yliopistoon: Caledonia – Campus Learning and Development Initiatives hub.

Hankkeen partnerit

Hankkeen koordinaatio ja johto: Helsingin yliopisto
Tutkimusjohtaja, dosentti Anne Nevgi,
Sähköposti: anne.nevgi[at]helsinki.fi, Puhelin: 050 4150172

Projektitutkija Niclas Sandström,
Sähköposti: niclas.sandstrom[at]helsinki.fi

Hankkeen partneri: Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusjohtaja, dosentti Laura Hirsto
laura.hirsto[at]uef.fi

Projektitutkija Susanne Hallberg
susanne.hallberg[at]uef.fi

Hankkeen partneri: Tampereen yliopisto
Dosentti Suvi Nenonen
suvi.nenonen[at]tuni.fi

Projektitutkija Henri Jalo
henri.jalo[at]tuni.fi

Hankkeen partneri: Vaasan yliopisto
Tietohallintopäällikkö Ari Hovila
ari.hovila[at]uwasa.fi

 

Hankkeen aikataulu

2018:

Benchmarkataan kansainvälisesti tunnetut kampusten oppimismaisemat (Tampereen yliopisto).
Aloitetaan välittömästi fyysis-digitaalisten ympäristöjen uudelleen sovittaminen pilottien avulla hankkeeseen osallistuvissa yliopistoissa rapid prototyping -menetelmällä oppimishubien luomiseksi (Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto).

2019:

Jatketaan kansainvälisesti tunnettujen kampusten benchmarkkaamista (Tampereen yliopisto). Uudelleensovitetaan kaksi tilaa Helsingin yliopistossaPilottien perusteella syntyy kampuksen kehittämismalli.
Testataan keskenään verkottuneita oppimishubeja.
Kehitetään käänteentekevien digipedagogisten taitojen kurssia yhteistyössä parnereiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

2020:

Tuotetaan yhteistyönä kampuksen oppimismaiseman kehittämismalli ja tähän malliin perustuva manuaali..
Testataan kampuksen oppimismaiseman kehittämismallin pohjalta laadittua manuaalia Vaasan yliopiston pilotoimassa tilauudistuksessa.
Tutkitaan käänteentekevien digipedagogisten taitojen kurssin vaikuttavuutta ja esitetään tulokset.