Viikon vinkit – Saavutettavaa digioppimista rakentamassa

Tämän viikon vinkki: Verkkopalvelujen saavutettavuus -ryhmä Facebookissa

Facebookista löytyy avoin ryhmä Verkkopalvelujen saavutettavuus, jossa jaetaan tietoa ja keskustellaan verkkopalvelujen saavutettavuudesta. Ryhmässä voi kysyä, ihmetellä, jakaa tietoa ja oppia toisilta. Tähän kannattaa liittyä! Ryhmää ylläpitää Celia.

Tiedosta, opettele, toimi

Saavutettavuuden tukeminen ei useinkaan vaadi erillisiä resursseja, vaan kyse on pikemminkin tiedostamisesta, osaamisen kehittämisestä ja uusien toimintatapojen haltuunotosta. Jotta omalla toiminnallaan voi edistää saavutettavuutta, pitää ensin tunnistaa ja ymmärtää saavutettavuutta edistäviä ja haittaavia tekijöitä. Tämän jälkeen uudet opitut asiat pitää viedä omaan käytännön toimintaan. Jos olet esimerkiksi aikaisemmin luonut tekstidokumenttien otsikot suurentamalla fontin kokoa, jatkossa luot otsikot otsikkotyylien avulla. Näinkin pieni asia on yksi askel kohti parempaa saavutettavuutta.

EU:n saavutettavuusdirektiivi (2016/2102) on uusi haaste suomalaisille korkeakouluille. Se vaatii korkeakouluja tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi sekä valvomaan saavutettavuuden toteutumista. Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä ei tarkoita pelkästään teknologisia ratkaisuja vaan myös sisältöä, pedagogisia ratkaisuja ja viestintää. Siten direktiivi tulee vaikuttamaan korkeakoulujen koko henkilökunnan toimintaan – myös sinun.

Tutustu saavutettavuutta tukeviin vinkkeihin!