Viikon vinkit – Saavutettavaa digioppimista rakentamassa

Tämän viikon vinkki: Miten korkeakoulun verkkosivujen saavutettavuutta voi testata?

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää, että korkeakoulujen verkkosivut ovat saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Miten sivujen saavutettavuutta voi testata? Tässä pari ESA-osahankkeen toimijoiden hyväksi kokemaa työkalua:
  • Wave: ilmainen työkalu, joka raportoi verkkosivulta löytämiään saavutettavuuden ongelmia ja ohjaa, miten ne voi korjata.
  • Siteimprove: maksullinen palvelu, joka skannaa automaattisesti verkkosivuston ja osoittaa visuaalisella tavalla, missä kohtaa sivua on korjattavaa ja priorisoi, minkä korjaaminen on oleellista.

 

Tiedosta, opettele, toimi

Saavutettavuuden tukeminen ei useinkaan vaadi erillisiä resursseja, vaan kyse on pikemminkin tiedostamisesta, osaamisen kehittämisestä ja uusien toimintatapojen haltuunotosta. Jotta omalla toiminnallaan voi edistää saavutettavuutta, pitää ensin tunnistaa ja ymmärtää saavutettavuutta edistäviä ja haittaavia tekijöitä. Tämän jälkeen uudet opitut asiat pitää viedä omaan käytännön toimintaan. Jos olet esimerkiksi aikaisemmin luonut tekstidokumenttien otsikot suurentamalla fontin kokoa, jatkossa luot otsikot otsikkotyylien avulla. Näinkin pieni asia on yksi askel kohti parempaa saavutettavuutta.

EU:n saavutettavuusdirektiivi (2016/2102) on uusi haaste suomalaisille korkeakouluille. Se vaatii korkeakouluja tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi sekä valvomaan saavutettavuuden toteutumista. Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä ei tarkoita pelkästään teknologisia ratkaisuja vaan myös sisältöä, pedagogisia ratkaisuja ja viestintää. Siten direktiivi tulee vaikuttamaan korkeakoulujen koko henkilökunnan toimintaan – myös sinun.

Tutustu saavutettavuutta tukeviin vinkkeihin!