Esteettömyys ja saavutettavuus

 • tuulah
 • 15.6.2018
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Esteettömyys ja saavutettavuus
Kuvituskuva opiskelijoita

Digitaaliset toiminta- ja oppimisympäristöt monipuolistuvat. Kaikilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun, työn tekemiseen ja palveluihin. Saavutettavuus on eettisesti tärkeä tavoite ja lain määräämä velvoite. Kun digitaaliset toiminta- ja oppimisympäristöt suunnitellaan käytettäviksi, esteettömiksi ja saavutettaviksi, ne luovat joustavia oppimisen ja toimimisen mahdollisuuksia.

Osahankkeen tavoitteet

 • Tunnistetaan korkeakoulujen käyttämät keskeiset digitaaliset palvelut, järjestelmät ja oppimisympäristöt sekä testataan niiden saavutettavuus.
 • Kehitetään teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja, joilla parannetaan järjestelmien ja oppimisympäristöjen saavutettavuutta.
 • Tuotetaan tietoa kaikille korkeakouluille opiskelua hyödyttävistä käytännöistä, sovelluksista, laitteista ja helppokäyttötoiminnoista.
 • Osallistutaan oppimisympäristön laatumittarin kehittämiseen niin, että saavutettavuus ja esteettömyys otetaan huomioon.
 • Tuotetaan korkeakoulujen henkilöstölle koulutusta saavutettavuuden osaamiseksi.

Partnerit ja yhteyshenkilöt

Osahankkeen toimijat ovat Jyväskylän yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 • Tarja Ladonlahti, tarja.ladonlahti@jyu.fi
 • Merja Saarela, merja.saarela@hamk.fi
 • Mikael Viitasaari, mikael.viitasaari@jamk.fi

Yhteistyötä tehdään mm. OHO!-hankkeen, eAMK-hankkeen, ESOK-verkoston ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Saavutettavaa digioppimista rakentamassa – Webinaarit ja Viikon vinkit

Osahanke tuottaa korkeakoulujen henkilökunnalle käytännön tukea saavutettavuuden parantamiseen. Tavoitteena on tukea korkeakoulujen henkilökuntaa kehittämään saavutettavuuteen liittyvää osaamistaan.

Webinaarit

Viikon vinkit