Viikon vinkit – Saavutettavaa digioppimista rakentamassa

Kuvituskuva

Tämän viikon vinkki: Funkify – Koe verkkopalvelut erilaisten käyttäjien silmin

Miltä tuntuisi käyttää verkkopalvelua, kun hiiren osoitin karkailee, kirjaimet tanssivat silmissä tai värit eivät erotu toisistaan? Funkify on Chrome-internetselaimeen ladattava selainlaajennus, joka auttaa kokemaan verkkopalvelut erilaisten käyttäjien silmin.

Funkify tarjoaa erilaisia kognitio-, lukihäiriö-, liike- ja näkösimulaattoreita. Käyttäjä voi vaihdella asetuksia ja kokeilla erilaisia rajoitteita. Esimerkiksi kognitiosimulaattori auttaa ymmärtämään, kuinka verkkopalvelusta voi tehdä kognitiivisesti vähemmän kuormittavan ja siten palvella laajempaa käyttäjäkuntaa. Lukihäiriösimulaattori puolestaan sekoittaa kirjaimet ja laittaa ne tanssimaan näytöllä. Liikesimulaattori jäljittelee erilaisia motorisia vammoja, jolloin hiiren osoittimen hallitseminen vaikeutuu ja on hankalaa osua liian pieniin elementteihin, kuten linkkeihin tai painikkeisiin. Näkösimulaattorin avulla verkkosivusto näyttäytyy erilaisten näkövammaisten käyttäjien silmin. Esimerkiksi värisokeus, tunnelinäkö tai keskeisnäön menetys vaikuttavat käyttäjäkokemukseen merkittävästi.

 

Tiedosta, opettele, toimi

Saavutettavuuden tukeminen ei useinkaan vaadi erillisiä resursseja, vaan kyse on pikemminkin tiedostamisesta, osaamisen kehittämisestä ja uusien toimintatapojen haltuunotosta. Jotta omalla toiminnallaan voi edistää saavutettavuutta, pitää ensin tunnistaa ja ymmärtää saavutettavuutta edistäviä ja haittaavia tekijöitä. Tämän jälkeen uudet opitut asiat pitää viedä omaan käytännön toimintaan. Jos olet esimerkiksi aikaisemmin luonut tekstidokumenttien otsikot suurentamalla fontin kokoa, jatkossa luot otsikot otsikkotyylien avulla. Näinkin pieni asia on yksi askel kohti parempaa saavutettavuutta.

EU:n saavutettavuusdirektiivi (2016/2102) on uusi haaste suomalaisille korkeakouluille. Se vaatii korkeakouluja tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi sekä valvomaan saavutettavuuden toteutumista. Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä ei tarkoita pelkästään teknologisia ratkaisuja vaan myös sisältöä, pedagogisia ratkaisuja ja viestintää. Siten direktiivi tulee vaikuttamaan korkeakoulujen koko henkilökunnan toimintaan – myös sinun.

Tutustu saavutettavuutta tukeviin vinkkeihin!