Verkkokokousten ja -opetustilanteiden saavutettavuus

Verkkokokoukseen osallistujien kuvia kannettavan tietokoneen ruudulla ja kahvikuppi

Erilaisia verkkokokousvälineitä on korkeakouluissa käytetty jo vuosia. Adobe Connect, Skype, Zoom ja Teams ovat tarjonneet alustan etäkokouksiin, ohjaukseen ja webinaareihin. Viimeistään nyt, kun koronapanepidemian vuoksi on siirrytty etäopetukseen koko korkeakoulusektorilla, on hyvä perehtyä saavutettavuuden näkökulmiin. Tässä muutamia vinkkejä, miten parantaa verkkokokousvälineiden kautta pidetyn opetus- tai ohjaustilanteen saavutettavuutta.

Tutustu välineisiin ja testaa ne etukäteen

Tutustu käytössäsi olevaan verkkokokousvälineeseen mahdollisimman hyvin ennen käyttöä. Tärkeää on, että tunnet sen toiminnoista ainakin ne, joita aiot itse käyttää. Harjoittele äänen ja kameran käyttöä, näytön tai sovelluksen jakamista sekä puheenvuoron ja oikeuksien antamista. Verkossa odottavan aika on pidempi kuin läsnäolotilanteessa, ja yhteisen ajan kuluminen tekniseen säätämiseen turhauttaa kaikkia osallistujia.

Valitse opetustilannetta varten rauhallinen häiriötön tila ja käytä erillistä kuulokemikrofonia. Näin varmistat hyvän äänenlaadun. Asettele kamera niin, että kasvosi näkyvät selkeästi. Kamera ei saisi kuvata vastavaloon esimerkiksi ikkunaan päin, koska silloin sinusta näkyy vain musta hahmo. Pyri myös katsomaan kameraan opetuksen aikana.

Suunnittele toiminta ja aikataulu

Uusi ympäristö ja uusi toimintatapa haastavat sekä opettajaa että opiskelijaa ja ne kasvattavat kognitiivista kuormitusta. Webinaari tai verkko-opetustilanne kannattaa suunnitella ja käsikirjoittaa hyvin etukäteen. Onko kyseessä opettajajohtoinen luento vai keskustelua ja pienryhmätyöskentelyä sisältävä yhteisöllinen oppimistilanne? Miten yhteisöllinen työskentely toteutetaan? Kuinka paljon aikaa se vaatii? Miten webinaari etenee? Missä kohtaa on opettajan puheenvuoro, ryhmätyöskentely, yhteinen koonti? Missä kohtaa on tauko?

Opetustilanteen käsikirjoitus ja aikataulutus auttaa opettajan lisäksi myös opiskelijaa jäsentämään opetustilannetta ja sen etenemistä. Se kannattaa siis jakaa etukäteen opiskelijoille.

Ohjeista opiskelijoita etukäteen

Kerro opiskelijoille etukäteen, minkälaisia teknisiä välineitä he tarvitsevat webinaariin osallistumiseen, ja onko webinaarissa tarkoitus käyttää kameraa vai ei. Tämä auttaa opiskelijaa valmistautumaan opetustilanteeseen.

Webinaarissa esitettävä materiaali tulisi jakaa opiskelijoille etukäteen saavutettavassa muodossa tutustumista ja muistiinpanoja varten.

Rakenna läsnäoloa

Kerro webinaarin alussa yhteiset toimintatavat ja käytännöt: milloin kamerat pidetään päällä, kuinka puheenvuoroa pyydetään, milloin on tauot. Mahdollista opiskelijoille erilaiset vuorovaikutuskanavat; esimerkiksi chat ja ääni. Verkossa vuorovaikutus on välitteistä ja vaatii siksi enemmän aikaa kuin läsnäolotilanteessa. Anna siis aikaa ajattelemiseen, viestin kirjoittamiseen ja puhumiseen.

Puhu rauhallisesti ja selkeästi ja sanoita tekemistäsi. Kerro aina, mitä dialla näkyy, mitä tapahtuu ja miten toimitaan. Kutsu opiskelijoita osallistumaan käyttämällä läsnäoloa luovaa puhetta. Käytä opiskelijoiden etunimiä, rohkaise osallistumaan ja kiitä myös osallistumisesta ja kommentoinnista.

Haluatko tietää tarkemmin? Katso DigiCampuksen webinaaritallenne Verkkokokousvälineet opetuksessa ja ohjauksessa – pedagogisia ja teknisiä näkökulmia saavutettavuuteen (kesto noin 50 min).

Minna Koskinen
Kirjoittaja toimii asiantuntijana Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja on mukana DigiCampuksen Esteettömyys ja saavutettavuus -osahankkeessa.

Kuva: Unsplash.com