Onko kieli kunnossa?

Etualalla silmälasit, joiden läpi kirjan teksti näkyy kirkkaasti. Silmälasien ulkopuolella teksti sumeaa.

Celian järjestämä Ymmärrän-seminaari keskittyi tänä vuonna kieleen ja käyttäjän tarpeisiin.

Nyt kun Koronan vuoksi korkeakouluissa on siirrytty etäopetukseen, iso osa opettajan ja opiskelijoiden välisestä vuorovaikutuksesta on muuttunut tekstipohjaiseksi kirjoitetuksi viestinnäksi. Tällöin käytetty kieli ja kielellinen ilmaisu nousevat merkittävämpään asemaan kuin aiemmin. Kun opiskelija toimii etänä ilman opettajan välitöntä läsnäoloa, hänen tulee pystyä toimimaan kirjoitetun tekstin avulla. Selkeän ja ymmärrettävän kielen merkitys on nyt erityisen tärkeää.

Käytettävä teksti

Käytettävyydestä on perinteisesti puhuttu tietojärjestelmien yhteydessä. Myös lukemista ja tekstiä voi tarkastella käytettävyyden näkökulmasta. Käytettävyys lukemisen ja tekstin yhteydessä tarkoittaa seuraavia asioita (Suominen, 2020):

 • teksti on helppo ymmärtää
 • lukemiseen käytetty aika on lyhyt
 • lukukokemus on miellyttävä

Oma teksti on usein selkeää – vai onko?

On helppo ajatella, että minun itseni tuottama teksti on selkeää. Kun tarkastelen itse tätä kirjoitusta, mielestäni teksti on selkeää ja hyvin jäsennetty ja kieli on ymmärrettävää. Joku toinen voi kokea asian aivan eri tavalla.

Omalle tekstille helposti sokeutuu ja saattaa huomaamattaan toistaa samaa huonoa kaavaa. Saatamme esimerkiksi käyttää turhan vaikeita käsitteitä, jotta oma asiantuntemuksemme ja statuksemme varmasti välittyy.

Tekstin ja kielen selkeyttä on hyvä tarkastella kriittisesti. Usein kirjoitamme omasta näkökulmasta aika opettajalähtöisesti. Kirjoitamme opettajan näkökulmasta tärkeistä asioista. Lukija – tässä tapauksessa opiskelija – hänen tarpeensa ja kokemusmaailmansa saattaa unohtua. Tekstiä tulisikin tarkastella opiskelijan näkökulmasta. Onko tämä kaikki tärkeää opiskelijalle? Mikä on tärkeintä tässä ja nyt? Ymmärtääkö opiskelija, mitä yritän sanoa?

Hyvän virkakielen 10 käskyä

Kielipoliisina tunnettu Riitta Suominen esitteli puheenvuorossaan virkatekstin 10 käskyä. Ne tarjoavat hyvän peilauspinnan omien tekstien tarkasteluun. Esityksessään Riitta kuvailee jokaisen käskyn tarkemmin ja kertoo havainnollisia esimerkkejä niihin liittyen joten suosittelen lämpimästi katsomaan ja kuuntelemaan koko esityksen!

Virkatekstin 10 käskyä:

 1. Kirjoita lukijan näkökulmasta
 2. Esitä pääasia heti alussa
 3. Optimoi tekstin pituus
 4. Käytä läpinäkyviä, erottuvia ja johdonmukaisia termejä
 5. Suosi lukijan käyttämiä sanoja
 6. Konkretisoi eli liitä asiat havaintoon
 7. Kontekstoi eli asemoi teksti toiminnan osaksi
 8. Suosi lyhyitä sanoja
 9. Vältä (turhaa) luettelointia
 10. Unohda mainospuhe

Tapani Sainio Opetus- ja kulttuuriministeriöstä totesi, että ”Saavutettavuutta ei voi ostaa kaupan hyllyltä vaan sitä pitää suunnitella ja jatkuvasti kehittää”. Seminaari kokonaisuudessaan herätteli taas ajattelemaan, ja virkakielen käskyistä löytyi itsellekin monta kehitettävää kohtaa.

Ymmärrän-seminaarin esitysten tallenteet

Minna Koskinen
Kirjoittaja toimii asiantuntijana Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja on mukana DigiCampuksen Esteettömyys ja saavutettavuus -osahankkeessa.

Kuva: Unsplash.com