Opetusmateriaalien saavutettavuuden testaaminen on helppoa

Huoneessa on neljä ihmistä tietokoneen näytön ympärillä. Taustalla on seinällä post it -lappuja.

Opettajien on hyvä osata testata opetusmateriaalien saavutettavuutta. Testaaminen opettaa ymmärtämään saavutettavuuden eri ulottuvuuksia ja siten myös tuottamaan entistä saavutettavampaa sisältöä.

Saavutettavuutta testatakseen ei tarvitse olla saavutettavuuden asiantuntija. Saavutettavuuden testaamiseen on saatavilla lukuisia maksuttomia, nopeita ja helppokäyttöisiä välineitä.

Seuraavaksi esitellään muutamia saavutettavuuden testaamisen tapoja. Parhaimpaan lopputulokseen päästään yhdistelemällä erilaisia tapoja: käyttämällä useampaa testityökalua, manuaalisia tarkistuksia, saavutettavuusauditointia sekä käyttäjätestausta.

Toimisto-ohjelmien helppokäyttöisyyden tarkistus

Toimisto-ohjelmissa on sisäänrakennettu tarkistustyökalu, jolla voit helposti tarkistaa tiedoston saavutettavuuden. Helppokäyttöisyyden tarkistus ilmoittaa virheet ja varoitukset perusteluineen sekä ohjeistaa saavutettavuuden parantamiseen. Tarkistus ei kuitenkaan huomaa kaikentyyppisiä virheitä, kuten esimerkiksi riittämättömiä tekstin ja taustan kontrasteja. Huomaathan myös, että vaikka tekisit toimisto-ohjelman tiedostosta saavutettavan, kaikki lähdetiedostoon tehdyt asetukset eivät välttämättä siirry siitä tehtävään PDF-tiedostoon.

Verkkosivujen testaus selainlaajennoksilla

Verkkosivujen saavutettavuuden testaamiseen on tarjolla useita eri maksuttomia selainlaajennoksia (esim. WAVE, Siteimprove, Axe). Ne ovat automaattitestejä, jotka vertaavat testattavan sivun saavutettavuutta muun muassa verkkosisällön saavutettavuuskriteereihin (WCAG 2.1). Ne ovat nopeita ja helppokäyttöisiä. Testit kuvailevat ongelmat ja niiden vaikutukset sekä antavat ohjeita saavutettavuuden korjaamiseksi. Valitettavasti myöskään nämä testit eivät tunnista kaikkia saavutettavuusongelmia. Niinpä yleensä kannattaa yhdistää eri menetelmiä.

Kontrastin tarkastaminen

Tekstin ja taustan välisen tummuuseron eli kontrastin tarkastamiseen löytyy useita maksuttomia välineitä. Esimerkiksi Colour Contrast Analyser (CCA) sekä Webaimin kontrastityökalu. Kannattaa huomioida, etteivät organisaation brändivärit tai niiden yhdistelmät ole välttämättä saavutettavia.

Käyttäjätestaukset

Saavutettavuutta on erittäin tärkeää testata todellisten käyttäjien kanssa. Testaajiksi kannattaa etsiä erilaisia käyttäjiä: esimerkiksi eri ikäisiä henkilöitä, joilla on erilaiset digitaidot sekä apuvälineiden käyttäjiä. Sisällön kielellisestä ymmärrettävyydestä, joka on saavutettavuuden tärkeä osa-alue, saa parhaiten palautetta testikäyttäjiltä.

Lisäksi palvelua tai sivustoa tulee testata vähintäänkin suosituimmilla päätelaitteilla ja yleisimmillä selaimilla. Saavutettavuustestaus ei ole kertaluonteinen suoritus, vaan se kannattaa uusia aika ajoin palvelun kehittyessä.

Simulaatiot ja apuvälineet

Maksuttomilla selaimen lisäosilla voi simuloida esimerkiksi erilaisia värisokeuksia, silmäsairauksia tai hienomotorisia haasteita. Näistä voit lukea lisää ESA-hankkeen viikon vinkeistä: NoCoffee – näkörajoitteinen käyttökokemus tutuksi sekä Funkify – Koe verkkopalvelut erilaisten käyttäjien silmin.

Testaa myös, onnistuuko sisällössä liikkuminen ja toimintojen käyttäminen ilman hiirtä. Tätä voi testata navigoimalla sisällössä näppäimistöllä ja Tab-painikkeella. Näppäimistöllä avulla sisällössä liikkuminen palvelee niin heikkonäköisiä, sokeita kuin henkilöitä, joilla on motorisia haasteita eivätkä pysty käyttämään hiirtä.

Usein on myös havainnollista testata, miten sisällössä liikutaan ruudunlukijalla eli ohjelmalla, joka lukee tekstisisällön ääneen näkövammaiselle käyttäjälle. Rudunlukijoita on lukuisia erilaisia ja ne myös toimivat eri tavoin. ESA-hankkeen viikon vinkissä esitellään kaksi maksutonta vaihtoehtoa.

Haluatko tietää aiheesta tarkemmin? Katso DigiCampuksen webinaaritallenne Saavutettavuuden testaus (n. 54 min).

Merja Laamanen
Kirjoittaja toimii IT-asiantuntijana Jyväskylän yliopiston digipalveluissa ja on mukana DigiCampuksen Esteettömyys ja saavutettavuus -osahankkeessa.