Saavutettavuuden osaamismerkit tekevät jo hankittua saavutettavuusosaamista näkyväksi

Avointen digitaalisten osaamismerkkien (Open Badges) käyttöönotto osaamisen osoittamisen välineenä on vakiintunut erityisesti ammattikorkeakouluissa. Osaamismerkkijärjestelmän avulla voidaan tieto osaamisesta tunnistaa, tunnustaa ja tehdä näkyväksi. Alun perin osaamismerkit kehitettiin Yhdysvalloissa massiivisilla avoimilla verkkokursseilla (MOOC) hankitun osaamisen todentamiseksi. Myönnetyn osaamismerkin voi liittää osaksi omaa ansioluetteloa tai sosiaalisen median sivustoja.

Saavutettavuusosaajien ja osaamisen osoittamisen tarve on tällä hetkellä suuri. Loimme saavutettavuuden osaamismerkit tarpeesta osoittaa osaamista, joka ei näy tutkintotodistuksessa taitona. Tällainen osaaminen on hankittu esimerkiksi itsenäisesti opiskellen tai lyhyissä koulutustapahtumissa. Merkin hakija voi nyt osoittaa saavutettavuusosaamisensa hakemalla saavutettavuuteen liittyviä osaamismerkkejä.

Saavutettavuuden osaamismerkkejä on kolme, ja niiden avulla voi näyttää osaamistaan, joka liittyy saavutettavien videoiden tuottamiseen, saavutettavien dokumenttien tuottamiseen sekä saavutettavien digitaalisten työtilojen rakentamiseen. Kun saavutettavuuden osaamismerkkejä on myönnetty kaksi, saa hakija automaattisesti myönnettävän Saavutettavuusosaaja-metamerkin (milestone badge). Saavutettavuuden osaamismerkkien kuvaukset (PDF). Saavutettavuuden osaamismerkit ovat aluksi haettavissa suomeksi ja käytettävissä lokakuusta 2020 alkaen. Syksyn aikana merkeistä tulee saataville englannin- ja ruotsinkieliset versiot.

Kuinka oma organisaatiosi saa saavutettavuuden osaamismerkit käyttöön?

Osaamismerkkijärjestelmä on kytköksissä osaamismerkkitehtaisiin. Jos organisaatiollasi on käytössä Open Badge Factory -osaamismerkkitehdas, voidaan saavutettavuuden osaamismerkit kopioida suoraan organisaation käyttöön. Merkkien käyttöönoton uudelle organisaatiolle voi aloittaa täyttämällä lomakkeen DigiCampus-hankkeen sivulla. Lomakkeella ilmoitetaan organisaation osaamismerkkitehtaan vastuuhenkilö, jonka kanssa jatketaan keskustelua merkkien käyttöönotosta. Kun käytännön asioista on sovittu, tulee organisaatiosta saavutettavuusmerkkien myöntäjä.

Kuinka haet saavutettavuuden osaamismerkkejä?

saavutettavuusosaaja-osaamismerkki

Kun organisaation osaamismerkkitehtaassa on käytössä saavutettavuuden osaamismerkit, merkin hakeminen on helppoa. Saavutettavuuden osaamismerkkejä haetaan täyttämällä ja lähettämällä osaamismerkkilomake. Osaaminen osoitetaan esittämällä todisteita osaamisesta, esimerkiksi dokumenttien saavutettavuudesta. Todisteet voivat olla linkkejä, kuvankaappauksia tai perusteluita ja kokemuksia opitusta. Merkin myöntäjä tarkistaa osaamismerkkihakemuksen. Merkin myöntämisen jälkeen voit ladata merkin omaan käyttöösi.

Lisätietoja saavutettavuuden osaamismerkeistä

Leena Koskimäki, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@hamk.fi

Linkkejä osaamismerkkien oheismateriaaleihin

Lisätietoja osaamismerkeistä: Kosova-Alija, M., Pirttilä, H. (2017). O365-palvelu henkilökunnan tehokäyttöön osaamismerkkien avulla. HAMK Unlimited Professional 12.5.2017. Haettu 8.10.2020 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/muut/o365-palvelu/

Lisätietoa Open Badge Factory -osaamismerkkitehtaasta: https://openbadgefactory.com/fi/

Tietoa kirjoittajista

Merja Saarela

Tutkijayliopettaja Merja Saarela keskittyy työssään Hämeen ammattikorkeakoulussa erityisesti moniaistisuuden ja avustavan teknologian, multimodaalisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden tutkimiseen ja kehittämiseen. Merja on mukana DigiCampuksen Esteettömyys ja saavutettavuus -osahankkeessa. Linkki: lisätietoa Merjasta.

Leena Koskimäki

Opetusteknologia-asiantuntija Leena Koskimäki työskentelee Hämeen ammattikorkeakoulun Learning Design -tiimissä ja osaltaan edistää  opetuksen palveluiden saavutettavuutta ja saavutettavaa käyttöä. Leena on mukana DigiCampuksen Esteettömyys ja saavutettavuus -osahankkeessa. Linkki: lisätietoa Leenasta.