Kutsu oppimisympäristöjen kehittämisen työpajaan 19.6.2018

DigiCampus-kehittämishankeessa yhtenä tavoitteena on luoda korkeakoulujen yhteinen digitaalinen pilvioppimisympäristö ja kehittää pedagogis-digitaalisten tukipalvelujen toimintamalli.

Kehittämishankkeista Virtaa ja Synergiaa -seminaarissa (https://wiki.eduuni.fi/x/JhT0Aw) käydyissä keskusteluissa kävi selkeästi ilmi, että oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja jatkokehittäminen on ajankohtaista laajasti kehittämishankkeiden kontekstissa. Kehittämishankkeiden rahoituksella pyritään edistämään yhteentoimivuutta digitalisoituvan korkeakoulutuksen kentässä ja haluaisimmekin tarjota tilaisuuden käydä yhteisesti keskustelua oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista.

Tiedoksi siis jo kalentereihinne kehittämishankkeille suunnattu avoin työpaja tiistaina 19.6. klo 9:30-14 CSC:n tiloissa (Keilaranta 14, Espoo). Työpajassa kootaan korkeakoulujen oppimisympäristöihin liittyviä tarpeita sekä lyhyellä että pidemmällä aikajänteellä. Toimitamme tarkentuvan ohjelman sekä ilmoittautumisohjeet ensi viikolla tällä jakelulla ja pyydämme välittämään viestiä eteenpäin omissa verkostoissanne.

Työpajan wikisivulta (https://wiki.eduuni.fi/x/mhkvB) löytyy jo alustava ohjelma. Työpajan materiaalit tulevat olemaan avoimesti saatavillanne ja hyödynnettävissänne tuolla työskentelyalustalla. Työpajan järjestelyistä vastaa projektipäällikkö Eeva Polvi CSC:ltä (opi@csc.fi). Työpajatyöskentelylle ja yhteiselle keskustelulle on eduksi, mikäli mahdollisimman moni pääsee osallistumaan paikan päälle. Alustuksia on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä. Työpajaosioon osallistuminen pyritään myös mahdollistamaan etäyhteydellä.

Oppimisympäristöihin liittyvä työ jatkuu DigiCampus-hankkeen puitteissa koko hankekauden ajan ja lisätietoja julkaistaan hankkeen edetessä hankkeen sivustolla www.digicampus.fi sekä kehittämishankkeiden sähköpostilistalla. Allekirjoittaneet tarjoavat mielellään lisätietoja.

Yhteistyöterveisin,

 

Juha, Tuula & Stina

 

Juha Eskelinen

CIO, Itä-Suomen yliopisto

 

Tuula Heide

Hankejohtaja, Itä-Suomen yliopisto

 

Stina Westman

Johtaja, koulutuksen ja opetuksen palvelut, CSC