Digikorkeakoulu 2030 -roadshow: korkeakoulut saavutettavuuskysymysten äärellä

Roadshowssa kokeiltiin simulaatiolaseja, jotka havainnollistavat näön rajoitteita

Kuva 1: Roadshowssa kokeiltiin simulaatiolaseja, jotka havainnollistavat näön rajoitteita.

Katsaus Digikorkeakoulu 2030 -roadshowhun aloittaa Esteettömyys ja saavutettavuus -osahankkeen blogisarjan. Blogi tarjoaa pari kertaa kuukaudessa puheenvuoroja korkeakouluja askarruttavista saavutettavuusteemoista.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ympäri Suomen hakevat parhaillaan tulkintoja 1.4.2019 voimaan tulleeseen lakiuudistukseen (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta). Kiperimpiä kysymykset ovat niille korkeakouluille ja toimijoille, jotka järjestävät koulutustaan keskeisiltä osin digitaalisissa ympäristöissä. Muun muassa koulutuksessa käytettävät tietojärjestelmät, kaikille avoimet MOOCit ja avoin korkeakouluopetus ovat keskiössä.

DigiCampuksen Esteettömyys- ja saavutettavuus (ESA) –osahankkeena osallistuimme vuoden 2019 Digikorkeakoulu 2030 – Roadshow kiertueelle. Meillä oli erinomainen tilaisuus jakaa vinkkejä korkeakoulujen henkilöstölle palvelujen ja materiaalien testaamiseen ja saavutettavien digitaalisten ratkaisujen löytämiseen. Tärkeää oli myös kuulla kaikuja esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvästä keskustelusta eri puolilta Suomea. Kiertue vieraili Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Helsingissä ja Turussa kooten paikalle erilaisia toimijoita alueen korkeakouluista.

Toistuvasti keskusteluihin nousivat tietyt teemat: uuden lain tulkinta korkeakoulukontekstissa, opetus- ja ohjaustallenteiden tekstitykset, korkeakoulujen sisäiset työnjaot, henkilöstön kouluttaminen sekä myös opiskelijajoukon lisääntyvä – tai ainakin aikaisempaa paremmin tunnistettava – heterogeenisyys.

 Roadshowssa testattiin verkkosivustoja maksuttomalla Wave-selainlaajennoksella.
Kuva2: Roadshowssa testattiin verkkosivustoja maksuttomalla Wave-selainlaajennoksella.

Tämä uusi blogisarjamme tarjoaa puheenvuoroja näihin teemoihin. Kevään webinaarimme puolestaan tarjoavat täsmällisempää tukea korkeakoulujen henkilöstölle mm. erilaisten toimisto-ohjelmien saavutettavuusominaisuuksien hyödyntämiseen. Monet oppimisen ja opiskelun esteet ovat helposti poistettavissa, kunhan vain tunnistamme haasteet ja löydämme jo tarjolla olevat välineet ja ratkaisut. Jotkut asiat vaativat luonnollisesti enemmän pohdintaa ja erilaisia korkeakoulukohtaisia linjauksia. Esteettömiä ja saavutettavia ratkaisuja edistämällä rakennamme uudenlaista korkeakoulukulttuuria ja parempaa työ- ja opiskeluympäristöä meille kaikille!

Tarja Ladonlahti
Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston yliopistonopettaja (KT, EO) ja toimii DigiCampuksen ESA-osahankkeen koordinaattorina ja DigiCampuksen johtoryhmän jäsenenä.

Kuvat: Merja Laamanen